Filozofski fakultet u Sarajevu

Franje Račkog 1
71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
http://www.ff.unsa.ba


Odsjek za psihologiju - Postdiplomske studije

Originalna prezentacija iz Metodologije psiholoških istraživanja nije više javno dostupna. Preporučujem prezentacije na Metode istraživanja ponašanja.

Cjelokupno gradivo se može pročitati u knjizi "Metode istraživanja ponašanja".
Informacije o zadnjem izdanju dostupne su na meniju: Publications


Odsjek za pedagogiju

Tokom 2008. godine održao sam predavanja Psihometrijska pitanja pedagoškog testiranja:

  • teorija mjerenja i modeli mjerenja
  • znanje kao konstrukt koji se mjeri
  • psihološki test
  • konstrukcija testa
  • skorovanje testa: sumacioni skor, profili, normativni, kriterijumski i ipsativni testovi načini korišćenja testnih skorova: granični skor i procedure za određivanje standarda 
  • jednačenje testova i DIF

Originalna prezentacija nije više javno dostupna. Preporučujem druge prezentacije, recimo: Psihometrija.

Cjelokupno gradivo se može pročitati u knjizi "Psihometrija: metod i teorija psihološkog merenja".
Informacije o zadnjem izdanju dostupne su na meniju: Publications

Authorship and administration are mine, in Joomla! version 4.4.5. Note: This site uses a "desktop first mentality". I apologize to mobile users if this affects them.