Uvod u psihologiju - FLV

 

Prezentacije - prvi deo (kolokvijum):

Uvod, istorija, perspektive
Biološke osnove psihičkog života
Čula i percepcija 


Prezentacije - drugi deo gradiva:

Učenje
Kognicija i svest
Emocije i motivacija

Zadnja verzija prezentacija se može naći na: Uvod u psihologiju

 

Predlozi tema za istraživanja i seminarske radove (pdf / 284,19K / 05.11.2022.)

 

 

Authorship and administration are mine, in Joomla! version 4.4.2