Filozofski fakultet u Novom Sadu

Univerzitet u Novom Sadu
Filozofski fakultet - Odsek za psihologiju
Dr Zorana Đinđića 2
21000 Novi Sad, Srbija

http://psihologija.ff.uns.ac.rs/


Osnovne studije

Originalne prezentacije za Psihometriju I i Psihometriju II nisu više javno dostupne. Potražite na sajtu neku drugu verziju, a gradivo je, naravno, dostupno u knjizi "Psihometrija, metod i teorija psihološkog merenja" (vidi Publications).

Originalna verzija prezentacije iz Metodologije psiholoških istraživanja nije više javno dostupna. Potražite na sajtu neku drugu verziju. Cjelokupno gradivo se može pročitati u knjizi "Metode istraživanja ponašanja" (vidi Publications).

 

Specijalističke studije iz poslovne psihologije

Prezentacija iz Metodologije istraživanja u poslovnoj psihologiji nije više javno dostupna.

 

Authorship and administration are mine, in Joomla! version 4.4.5. Note: This site uses a "desktop first mentality". I apologize to mobile users if this affects them.