Uvod u psihologiju - FPPS

 

Prezentacije - prvi deo (kolokvijum):
Uvod, istorija, perspektive
Biološke osnove psihičkog života
Čula i percepcija

Prezentacije - drugi deo gradiva:
Učenje
Kognicija i svest
Emocije i motivacija

Zadnja verzija prezentacija se može naći na: Uvod u psihologiju

Predlog tema za seminarske radove (docx, 22.12.17.) 

Predlozi tema za seminarski rad iz MPI (feb. 2008.)