Ja sam redovni profesor u penziji. Predavao sam Psihometriju, Uvod u psihologiju, Metodologiju psiholoških istraživanja i Statistiku. Diplomirao sam, magistrirao i doktorirao na Odeljenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Osnovna interesovanja su mi: metodologija, psihometrija, opšta psihologija, statistička obrada podataka i programiranje. Autor sam brojnih naučnih radova i nekoliko knjiga.