Neka opšta uputstva za pisanje istraživačkih izveštaja, seminarskih radova i prezentacija, podsetnici i pomoćni materijali. Uputstva koja se odnose na pojedine predmete ili fakultete potražiti na odgovarajućim stranicama.

 

Smernice za pisanje diplomskih i drugih radova

Šta je studentska prezentacija

Šta ne treba raditi, između ostalog: Anglosrpski (novi)

If you have problems with Serbian language: Translator - imtranslator.net