Fakultet za poslovni menadžment u Baru
Odsjek za psihologiju http://www.useens.net/


Držao sam predavanja tokom 2007. godine iz predmeta: Kvantitativne metode i informatika.
Gradivo je obuhvatalo odabrane teme iz psihološke statistike i metodologije psiholoških istraživanja.

Originalna prezentacija više nije javno dostupna, a na sajtu se mogu naći neke druge verzije za Statistiku i Metodologiju.

Metodološko gradivo se može pročitati u knjizi "Metode istraživanja ponašanja". Informacije o zadnjem izdanju dostupne su na meniju: Publications